Nahoru
Domů Aktuálně recept Kde nás najdete Očkování Prevence Naše ordinace Kontakty, odkazy Praktické info 

MUDr. Švábová Jitka
MUDr. Šváb Martin

Praktický lékař pro děti a dorost

Zdravotní sestra: Monika Síčová

Přijímáme nové dětské pacienty

Zpět

Preventivní prohlídky dětí

 • Lékař při těchto prohlídkách sleduje zdravý vývoj Vašeho dítěte od narození do jeho přeregistrace k praktickému lékaři pro dospělé.
 • Součástí preventivních prohlídek jsou fyzikální vyšetření, doplňování povinných i nepovinných očkování a různá speciální vyšetření vztahující se k věku dítěte.
 • Systém prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či preventivních opatření proti rozvoji těchto nemocí.
 • Preventivní prohlídky jsou hrazené zdravotními pojišťovnami a pro pacienty jsou bezplatné.
 • Od 3 let noste ke každé preventivní prohlídce s sebou moč a zdravotní a očkovací průkaz dítěte.

1. prevence

do tří dnů od návratu z porodnice, zpravidla probíhá doma (součástí této prohlídky je i posouzení sociální situace rodiny.)

2. prevence

ve 14 dnech, kdy lékař zkontroluje výživu dítěte, zkontroluje preventivní podání vit. D a doporučí ortopedické vyšetření kyčlí, nejčastěji v 6. týdnu věku dítěte

3. - 9. prevence

 • Během prvního roku života a to 6 týdnech, ve 3,4,5,6, 8 měsících a v jednom roce.
 • Na těchto prevencích lékař kontroluje, výšku, váhu dítěte, změření obvod hlavy a hrudníku.
 • Kontroluje preventivní podávání vitamínu D, vývoj velké fontanely, ortopedické výsledky.
 • Dále provádí orientační vyšetření sluchu, zraku.
 • Provádí očkování podle očkovacího plánu dítěte.
 • V jednom roce života kontroluje chrup, informuje o péči o ústní hygieně dítěte, a že s ním mají začít chodit na pravidelné zubní prohlídky.

10. prevence

v 18. měsíci dítěte

 • Lékař posuzuje psychomotorického vývoj, zaměřuje se na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte
 • Zkontroluje vývoj velké fontanely, která by měla být uzavřená.
 • Provede vyšetření zraku, sluchu a vývoj chrupu.
 • Provádí vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra.

11. prevence

ve 3 letech dítěte

 • Vyšetřuje se psychomotorická vyspělost dítěte,
 • Probíhá kontrola vývoje zraku (včetně barvocitu) a sluchu a vývoj řeči.
 • Lékař zjišťuje hmotnost a výšku vašeho potomka a vyhodnocuje tyto parametry podle grafů.
 • Provádí kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a podkoží, součástí bývá již kontrola krevního tlaku a pulsů, laboratorní rozbor moči a kontrola platnosti očkování.

Další prevence

jsou od pěti let až do plnoletosti (19 let)

 • preventivní prohlídky se dělají každé dva roky, poslední nejpozději před dosažením devatenáctého roku věku.
 • vždy periodicky na lichý rok věku dítěte (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 18 let a 11 měsíců, což je poslední, výstupní prohlídka u pediatra a následuje přestup k praktickému lékaři pro dospělé).
 • V pěti letech lékař posuzuje kromě psychomotorického vývoje také školní zralost, sociální chování a hygienické návyky
 • V tomto období probíhá přeočkování, podle očkovacího plánu dítěte.
 • Lékař pravidelně na prevencích kontroluje tělesnou hmotnost a výšku, provádí fyzikální vyšetření, vyšetření zraku, sluchu a řeči.
 • U rizikových dětí se zátěží v rodinné anamnéze se provádí od pěti let krevní vyšetření cholesterolu.
 • Ve věku 13-14 let probíhá dobrovolné očkování proti papilomavirům
 • Kromě toho je potřeba navštěvovat dvakrát ročně ordinaci zubního lékaře a dívky pak od 15 let jednou ročně preventivní vyšetření u gynekologa.
 • Od třinácti let a u starších dětí jsou na prohlídce poučeny o zdravotních rizicích a důsledcích sexuálního života včetně poučení o chráněném sexu